Činnost Paragliding klubu Raná v roce 2019

Paragliding klub Raná z.s. má za sebou teprve první sezónu (2019), ale za tu dobu se však mnoho událo!

Internetové stránky

Tento web rana-paragliding.cz už skoro celý prošel výraznou rekonstrukcí, která je již z velké části hotová. Došlo k celkové rekonstrukci tohoto webu na stránky klubové, snažící se poskytnout nezávislé informace široké veřejnosti a hlavně stávajícím a budoucím paraglidistům.

Facebooková skupina

Byla zřízena Facebooková skupina „Paragliding KLUB Raná“, pro snazší komunikaci.

Raná

Jarní brigáda 2019

V neděli 14.4.2019 jsme uspořádali brigádu, která připravila kopec na sezónu 2019 a tím pomyslně otevřela ranské nebe. Také se podařilo trochu zlepšit stav nižšího JV startu – přesněji gumových rohoží, jejichž rohy se povedlo na některých místech schovat tak, že už se o ně nezasekávají šňůry. Ne všude se to ale podařilo a rohože čeká kompletní výměna… (viz dále v článku)

Brigádníci 2019

Vrcholová sonda

Vrcholový stožár a letící paraglidista

Trápení, se současnou sondou

Samotná sonda na vrcholu nás trochu potrápila. Začátkem sezóny si vyžádala větší opravu od Ládi Vavřína a začátkem letních prázdnin byl pro změnu problém s přenosem dat ze Skleníku na SvazPG. Oprava na nás připravila pár „špeků“, ale nakonec se zadařilo a sonda zbytek sezóny fungovala. K naměřené rychlosti větru však nejde přidat korekce a celá přenosová soustava potřebná k chodu sondy je poměrně složitá. To se ale rozhodl vyřešit náš nadšený elektrotechnik Láďa vývojem nové IoT meteo sondy.

Rohože na nižším JV startu

V roce 2019 proběhlo několik oficiálních jednání s CHKO Litoměřice. Překvapil nás velmi vstřícný přístup z jejich strany. Historicky totiž bylo na létání a „dupání“ po kopci nahlíženo jako na ničení chráněného území. V posledním desetiletí se ale přístup změnil, protože my piloti způsobujeme nahodilý ošlap, který je žádoucí (na rozdíl od turistů chodících pouze po cestách).

Motýl Okáč skalní

Gumové rohože na startovištích působily zprvu jako ekologická zátěž. Po pro-rostení travou, jejíž trsy nevědomky „rozdupáváme“ se ukázaly jako perfektní místo pro rozmnožování kriticky ohroženého motýla Okáče skalního. Doslova tedy používáním rohoží zachraňujeme vymírajícího motýla!

Výměna rohoží na nižší JV startovačce

Zbyněk si vzal na starost další jednání s CHKO a vznesl požadavek na výměnu rohoží, s čímž ochranáři nemají problém při dodržení plánu výměny rohoží:

 • výměna poloviny rohoží v roce 2020
 • po 3-5 letech výměna druhé poloviny rohoží
 • drobné opravy startovačky max do 10% plochy

Odeslané žádosti:

 • Na CHKO byla odeslaná žádost o výjimku z § 26 odst. 2 písm. a) a odst. 1 písm. c) a z § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
  Důvodem je odstranění původních protierozních rohoží a pokládka rohoží nových v I. zóně CHKO České středohoří, na částech pozemků p. č. 261/1 a p. č. 261/38 v k. ú. Raná u Loun. Pro snadnější manipulaci s materiálem (původním i novým) potřebujeme vjezd do sedla kopce pro 1 motorové vozidlo, atd…
 • Odeslání žádosti o nájemní smlouvu části pozemku p. č. 261/38 v k. ú. Raná u Loun, na kterém jsou umístěny protierozní rohože (po geodetickém zaměření pozemku)

Zvažované typy rohoží

Hledali jsme vhodné nové rohože, případně nějaký nový lepší typ, který by se dal použít na startu o výměře 270m² (16 x 15 m). Ve finále jsme se ale usnesli, že bude zřejmě nejlepší, držet se osvědčeného (současného) typu, který vyhovuje i motýlovi. Nicméně jsme objevili Italské zatravňovací pásy, které nám přišli zajímavé:

Gumex Honeycomb Reach

Tyto rohože od Českého výrobce jsou na startu nyní.

 • Vyhovují motýlovi
 • Odolné
 • Vyzkoušeno = jistota
 • Dražší

Tenax GP flex 1800

Zatravňovací pás od Italského výrobce. Na Rané je umístěn vzorek k testování.

 • Prodáváno v dlouhých pásech v rolích
 • Mnohem lehčí
  • dobře se budou nosit nahoru
  • budou vlát ve větru
  • může být problém s prorostením travou
 • O 30% levnější oproti Gumexu

Pokud byste měli nějaký nápad, co na start použít, budeme rádi, když dáte vědět na nás email klub@rana-paragliding.cz

Co jsme zvažovali a zamítli: Pokud byste měli nějaký nápad, co na start použít, budeme rádi, když dáte vědět.

 • Koberce jsou bez děr
 • Beton nám nepovolí ochranáři
 • Skládací plastové (lyžařské) zatravňovací rohože z malých zacvakávacích dílů se v minulosti neosvědčily kvůli rozpojování

Oblík

Legalizace létání

Kopec Oblík je Národní přírodní rezervace. Stejně chráněná jako „malá boule“ na západní straně Rané. Jinými slovy zde můžete chodit pouze po cestách, což logicky vylučuje starty SLZ (sportovních létajících zařízení).

V současné době se na Oblíku létá a létání je tolerováno, ale vzhledem ke vzrůstajícímu provozu, už na nás paraglidisty bylo na Správě CHKO podáno několik stížností, protože na jaře šlapeme po krásném Hlaváčku jarním (viz foto). Proto nás velmi slušně požádali, abychom v toto krátké období na kopec nejezdili (hlaváček kvete někdy v období duben-květen).

Foto: Hlaváček jarní
Autor: I.Sáček, senior – Vlastní dílo, Volné dílo

Po domluvě se Správou CHKO České Středohoří podal PGKR žádost o výjimky z bodů v zákoně č. 114/1992 Sb.:

 • § 26 odst. 1 písm. c) – zákaz pohybu mimo cesty
 • § 29 písm. d) – zákaz vjezdu (abychom mohli legálně parkovat pod kopcem)
 • § 29 písm. f) – zákaz létání na padácích

Také byla zaslána žádost na Obecní úřad Raná, kvůli pronájmu části pozemku p. č. 747/1 v k. ú. Raná u Loun, kde parkujeme auta, když jdeme na Oblík.

Poté co bude žádosti vyhověno, budou piloti obeznámeni s pravidly létání na Oblíku a v případě kontroly ze strany ochranářů jim tak nebude hrozit sankce.

Parkování pod Oblíkem na západní straně (směrem k Rané)

Soutěže

Nejdelší svahovač

Vyhrává ten pilot, který vydrží nejdéle svahovat Ranou v kružnici o poloměru 1,5 km od vrcholové kóty.

Nejčastější startovač

Vyhrává ten pilot, který přihlásí v dané sezóně (dle XContest) nejvíce letů z Rané.

Ranská Maturita

Bylo vyhlášeno první kolo tzv. „Ranské maturity“. Jejím vynálezcem je náš létající kamarád Honza Hajšo z Oseka. V naší severské partičce jsme se o Ranskou maturitu pokoušeli již o sezónu dříve a soutěž nám přišla natolik zajímavá, že by bylo dobré jí prezentovat širší skupině pilotů, obzvláště těm začínajícím, aby si rychleji osvojili používání navigačních aplikací a místo neustálého svahování u kopce zkusili nějaký přelet, což je posune v PG kariéře.
Omlouváme se, pokud se k někomu informace o Ranské maturitě nedostala, ale první ročník jsme jí moc neprezentovali, abychom odladili přesná pravidla.