Zlatník

kopec Zlatník z přistávačky, 2021/08

Regulace provozu na Zlatníku

V roce 2022 vstoupilo v platnost OOP „Opatření obecné povahy“ regulující provoz padákových a závěsných kluzáků až do roku 2026. PGKR toto jednání iniciovalo a zaslalo veškeré materiály, včetně ideálního návrhu omezení, které by umožnilo celoroční využívání kopce. To se nakonec s jistými omezeními podařilo, za což AOPK děkujeme.

Na rok 2027 se budeme snažit dosáhnout dvou věcí:
Chytřejšího časového omezení vztaženého k občanskému soumraku, než je pevně dané časové okno a také očekávám diskusi ohledně „zákazu provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích“, protože dle hlavního inspektora má AOPK pravomoc pouze udělit výjimku z tohoto zákona, ale nemá pravomoc vytvářet letové prostory.
Piloti letící na PK/ZK se tedy i v dotčené oblasti řídí standardním předpisem o minimální výšce letu ZL-1/3.10/b) „S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání, nebo pokud to nepovolil příslušný úřad, nesmí PK/ZK letět ve výšce menší než 150 m AGL, s výjimkou svahování.“ Toto zamyšlení určitě nemá sloužit k obhajobě svahování u skal v době hnízdění zvláště chráněných druhů ptactva! Nesmíme zapomínat, že AOPK může rozšířit zákaz v období hnízdění na celý kopec a tím bude znemožněno legální využívání startoviště. To nikdo nechceme = je tedy nutné chápat a ctít záměr ochrany hnízd a minimálně dodržovat na Zlatníku zažité pravidlo, že ke skalám se nelétá!

Provozní řád letového terénu Zlatník

 • Zachovávejte pořádek a klid, jste v NPR (národní přírodní rezervaci)
 • Parkování na parkovišti u hřbitova nebo před STK
 • Přistávací plocha je louka mezi hřbitovem a stanicí STK
 • Přístup na startoviště pouze po červené turistické stezce
 • Startoviště je v provozu celoročně
 • Omezení
  • Časové okno pro lety je 9:00 – 18:00
  • Hnízdiště ptactva v prostoru skal zůstávají v měsících únor až červen (včetně) pod ochranou zákazu provozování létání na PG a ZK
  • ATZ letiště Most pokrývá celý Zlatník a je hojně využíváno zejména parašutisty. Před výletem na Zlatník je nutné dohodnout provoz s řídícím letového provozu na tel +420606659775

Příklad:
„Dobrý den, jsme tři paraglidisti, chtěli bysme jít dneska od 10 hod na Zlatník, je to možné?“

Provoz na letištiProvoz na Zlatníku
Parašutisti (často)Povolen -> držte se mimo letiště, prostor seskoků
Žádný (občas)Povolen
Akrobacie (výjimečně)Zakázán (akrobati nesledují okolní provoz)
Výcvik pilotů (výjimečně)Starty = nevíme, dejte vědět až to někdo zjistíte 🙂
Vstup do ATZ = Zakázán

Aktualizace 29.11.2022
Pavel, PGKR