Zlatník

kopec Zlatník z přistávačky, srpen 2021

Provozní řád letového terénu Zlatník

Praxe povolování startů vzhledem k provozu na letišti

Provoz na letištiProvoz na Zlatníku
Parašutisti (často)Povolen -> držte se mimo letiště, prostor seskoků
Žádný (občas)Povolen
Akrobacie (výjimečně)Zakázán (akrobati nesledují okolní provoz)
Výcvik pilotů (výjimečně)Starty = nevíme, dejte vědět až to někdo zjistíte
Vstup do ATZ = Zakázán

Při volání na letiště stačí jednoduše říci například:
„Dobrý den, jsme tři paraglidisti, chtěli bysme jít dneska od 10 hod na Zlatník. Je to možné?“

Vysvětlení problematiky „zákazu“ létat nad skály

  • Od AOPK (ochranáři) máme celoroční výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny: „Ze zákazu provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích“ daného v § 29 písm. f) pro JZ polovinu kopce, na které je umístěná startovačka. Tato výjimka nám umožňuje na dotčeném území provádět vzlety nebo přistání. Naopak na území, na které se výjimka nevztahuje, se startovat a přistávat nesmí. To ale nemá žádný vliv na rozdělení vzdušného prostoru!
  • AOPK nemá pravomoc upravovat rozložení vzdušného prostoru a proto existuje prakticky jen ústní dohoda, že nemáme létat nad vyznačené území, abychom nerušili hnízdící ptactvo.
  • Z pohledu leteckého práva se tedy piloti letící na PK/ZK v oblasti bez výjimky (červená oblast na mapě) stále řídí standardním předpisem o minimální výšce letu:
    ZL-1/3.10/b) „S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání, nebo pokud to nepovolil příslušný úřad, nesmí PK/ZK letět ve výšce menší než 150 m AGL, s výjimkou svahování.“
    = Právně nás za narušení zákazu nemůže nikdo právně stíhat, protože žádný prostor reálně neexistuje.
  • Nicméně pokud někdo bude porušovat dohodu s ochranáři, může se stát, že nám seberou výjimku na celoroční využívání startoviště!
  • Závěrem se nabízí otázka, jak daleko je už dostatečně daleko? Těžko budeme rušit ptactvo kilometr nad „zakázanou“ oblastí.

Toto zamyšlení určitě nemá sloužit k obhajobě svahování u skal v době hnízdění zvláště chráněných druhů ptactva! Je nutné chápat a ctít záměr ochrany hnízd.
Ideálně dodržovat na Zlatníku zažité pravidlo, že ke skalám se nelétá!

Zřejmě potřebujeme dořešit ústní dohodu a říct si jaký odstup stačí. Pokud má někdo nějaký nápad nebo něco k tématu, budu rád když se ozve na klub()rana-paragliding.cz

Jak to bylo s létáním na Zlatníku dříve?

Aktualizace 20.3.2023
Pavel, PGKR