Zlatník

kopec Zlatník focen z parkoviště, velká louka je přistávačka (zákaz vjezdu byl zrušen)

Paragliding klub Raná začíná na žádost PG Krupka přebírat do správy startoviště na kopci Zlatník (u Mostu).

V rámci přebírání, se PGKR pokusí vyjednat „Dodatek“ k současnému „Rozhodnutí“ o výjimce ze zákazu paraglidingu, které bylo vyjednáno doslova v posledních hodinách (buďme teď rádi alespoň za to), ale je v aktuální podobě dosti nešťastné.
Dodatek by měl primárně obsahovat zrušení, zkrácení nebo zpřesnění aktuálního zákazu létání v měsících únor-květen (včetně) pouze na určitou část kopce (SV skály). Dále legalizovat využívání startovací plochy zapomocí výjimky z pohybu pouze po cestách v NPR, povolit umístění větrného rukávu a tabule s vícejazyčným provozním řádem.

Jednání s CHKO o Zlatníku začnou, až PGKR obdrží Rozhodnutí CHKO ke kopci Oblík.

Převzetí kopce lze považovat za dokončené začátkem platnosti nového provozního řádu. Tam bude také uveřejněn způsob, jakým pilot prokáže seznámení se s pravidly létání na Zlatníku.
Systém by měl být stejný jako na Oblíku, tedy pravděpodobně odeslání SMS.

Než bude v platnosti nový provozní řád Zlatníku od PGKR, je nutné mít pro legální let nálepku PG Krupka 2021.

Trocha právní historie:

Zlatník byl jeden z prvních kopců, kde se paragliding u nás na severozápadě provozoval. Vše fungovalo, ale postupně jsme začali vadit myslivcům. Spory vygradovaly někdy kolem roku 2010 propícháváním pneumatik na padáčkářských autech zaparkovaných u hřbitova. Do spolu se vložilo LAA a PG Krupka a po oficiálním jednání dostali paraglidisté od Mosteckého magistrátu oficiální povolení létání. Od té doby se už autům nic nestalo a špatné vztahy s myslivci se začaly zlepšovat. Povolení od Magistrátu města Most se několikrát obnovovalo s změnami. Od 15.4.2017 je kopec Zlatník vyhlášen NPR a s tím i zákaz paraglidingu stanovený zákonem. Na tuto skutečnost byl v poslední možný den upozorněn klub PG Krupka a byla narychlo sepsána a odeslána žádost o výjimku ze zákazu paraglidingu na CHKO České Středohoří. Žádosti bylo vyhověno „rozhodnutím“, které však umožnilo létání pouze v měsících červen až leden následujícího roku (včetně), což nás připravilo o jarní termiku.