Zlatník

kopec Zlatník z přistávačky, 2021/08

Nová regulace provozu na Zlatníku

V roce 2022 vstoupilo v platnost OOP „Opatření obecné povahy“ regulující provoz padákových a závěsných kluzáků až do roku 2026. PGKR toto jednání iniciovalo a zaslalo veškeré materiály, včetně ideálního návrhu omezení, které by umožnilo rozumné celoroční využívání kopce. AOPK většině požadavků vyhovělo, ovšem ty nejvíce kritické (oblast a čas výjimky) si samo upravilo bez jakékoliv konzultace s PGKR.

Provozní řád letového terénu Zlatník

 • Zachovávejte pořádek a klid, jste v NPR (národní přírodní rezervaci)
 • Parkování na parkovišti u hřbitova nebo před STK
 • Přistávací plocha je louka mezi hřbitovem a stanicí STK
 • Přístup na startoviště pouze po červené turistické stezce
 • Startoviště je v provozu celoročně
 • Omezení
  • Časové okno pro lety je 9:00 – 18:00
  • Hnízdiště ptactva v prostoru skal zůstávají v měsících únor až červen (včetně) pod ochranou zákazu létání na PG a ZK = v SZ oblasti (viz mapka níže) je nutno po vzletu dodržovat minimální výšku 150 metrů AGL
  • ATZ letiště Most pokrývá celý Zlatník a je hojně využíváno zejména parašutisty. Před výletem na Zlatník je nutné dohodnout provoz s řídícím letového provozu na tel +420606659775

Příklad:
„Dobrý den, jsme tři paraglidisti, chtěli bysme jít dneska od 10 hod na Zlatník, je to možné?“

Provoz na letištiProvoz na Zlatníku
Parašutisti (často)Povolen -> držte se mimo letiště, prostor seskoků
Žádný (občas)Povolen
Akrobacie (výjimečně)Zakázán (akrobati nesledují okolní provoz)
Výcvik pilotů (výjimečně)Starty = nevíme, dejte vědět až to někdo zjistíte 🙂
Vstup do ATZ = Zakázán

Aktualizace 26.4.2022
Pavel, PGKR