Raná JV

Záběr
Obě kamery snímají JV část Rané.

  1. kamera, přehledová – uprostřed je vrchol Rané, pod ním lom. Směrem vpravo pokračuje svah k vedlejšímu vrcholu.
  2. kamera, detail vrcholu – vpravo vrcholový start z rohoží a vlevo nižší (hlavní) start

Umístění
Kamery jsou umístěny na karavanu na parkovišti pod Skleníkem.

Směr záběru
270°

Zdroj
Jezevcoviny.net

Raná JV a Oblík

Záběr
Zleva nízký kopec Lenešický chlum, dále trojvrchol kopce Raná. Zdánlivě na ní vpravo navazuje homole kopce Milá. Před Ranou je Červený vrch. Zprava pak Brník, Oblík a Podivák.

Umístění
Východní část města Louny.

Směr záběru
335°

Zdroj
LMK Louny
Windy.com

Raná JV a Oblík, z dálky

Záběr
Zleva skoro neznatelný Lenešický chlum, dále trojvrchol kopce Raná. Zdánlivě na ní vpravo navazuje a převyšuje jí kopec Milá. Uprostřed Oblík, Srdov, Brník.

Umístění
Stožár ČHMÚ v obci Smolnice.

Směr záběru
350°

Zdroj
ČHMI
Windy.com

Zlatník z letiště Most

Záběr
Nejvýraznějším kopcem je Zlatník. Startovačka je na jeho pravé straně, ale za kopcem. Vlevo od Zlatníku je Lenešický vrch, dále Bořeň s prudkými svahy a vlevo je podlouhlý zalesněný vrch Kaňkov. Úplně vlevo může být vidět pára z elektrárny Ledvice.

Umístění
Řídicí věž letiště Most.

Směr záběru
100°

Zdroj
Letiště Most
Windy.com

Jezero Most, Zlatník v dálce

Záběr
Vpravo mostecký Špičák, prostředku dominuje Zlatník. V popředí pak nové Jezero Most.

Umístění
Stožár v areálu observatoře ČHMI v Kopistech.

Směr záběru
110°

Zdroj
ČHMI
Windy.com

Kapucín

Testovací provoz – kamera je umístěna v bytě a kouká ven skrz okno. Plánuje se umístění ven do vodotěsného krytu.

Záběr
„Startoviště“ je dva průseky nalevo od velkého průseku.

Umístění
6,5 km daleko, v Litvínově, blízko Scholy Humanitas.

Směr záběru
245°

Zdroj
PGKR, Pavel