Raná JV a Oblík

Záběr
Zleva nízký kopec Lenešický chlum, dále trojvrchol kopce Raná. Zdánlivě na ní vpravo navazuje homole kopce Milá. Před Ranou je Červený vrch. Zprava pak Brník, Oblík a Podivák.

Umístění
Kamera je umístěna ve východní části města Louny.

Směr záběru
335°

Zdroj
LMK Louny
Windy.com

Raná JV a Oblík, z dálky

Záběr
Zleva skoro neznatelný Lenešický chlum, dále trojvrchol kopce Raná. Zdánlivě na ní vpravo navazuje a převyšuje jí kopec Milá. Uprostřed Oblík, Srdov, Brník.

Umístění
Kamera je umístěna na stožáru v obci Smolnice.

Směr záběru
350°

Zdroj
ČHMI
Windy.com

Zlatník

Záběr
Nejvýraznějším kopcem je Zlatník. Startovačka je na jeho pravé straně, ale za kopcem. Vlevo od Zlatníku je Lenešický vrch, dále Bořeň s prudkými svahy a vlevo je podlouhlý zalesněný vrch Kaňkov. Úplně vlevo může být vidět pára z elektrárny Ledvice.

Umístění
Kamera je umístěna na řídicí věži letiště Most.

Směr záběru
100°

Zdroj
Letiště Most
Windy.com

Zlatník z dálky

Záběr
Vpravo mostecký Špičák, prostředku dominuje Zlatník. V popředí pak nové Jezero Most.

Umístění
Kamera je umístěna na stožáru v areálu observatoře ČHMI v Kopistech.

Směr záběru
110°

Zdroj
ČHMI
Windy.com

Raná JV

Záběr
Uprostřed je vrchol Rané, pod ním lom. Směrem vpravo pokračuje svah k vedlejšímu vrcholu. Malá boule je v zákrytu, protože kamera snímá Ranou ze šikma.

Umístění
Kamera je umístěna na karavanu na JV parkovišti pod Skleníkem.

Směr záběru
270°

Zdroj
Jezevcoviny.net
Windy.com