Finance

Klub má zřízen transparentní účet, kde můžeš sledovat naše hospodaření.

Kopec nejde zvelebit jen prací a tento rok nás čeká hodně investic. Proto prosím dle svých možností přispěj libovolnou částkou i Ty.

č.ú.: 2401581036 / 2010