Provozní řád

Logo LAA ČR
PROVOZNÍ
ŘÁD RANÁ

tento řád je závazný,  stejně jako ustanovení zákona, vyhlášek a pravidel létání,  porušení těchto pravidel je dle zákona stíhatelným přestupkem.

I. VŠEOBECNĚ

Ranská hora se nachází v I. zóně CHKO České středohoří, v katastrálním území obce Raná u Loun. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

 1. Na území celého areálu Raná je nutné respektovat zákaz vjezdu všech vozidel. Příjezd vozidel je možný pouze po vyznačených cestách a vozidla mohou být odstavena jedině na vyhrazených parkovištích (viz.plán areálu).
 2. Návštěvníci lokality jsou povinni se při výstupu a pohybu na kopci zdržovat především na turistických cestách a na startovacích, cvičných a přistávacích plochách. Výstup po spádnici jihovýchodního svahu je zakázán.
 3. Osoby pohybující se v doprovodu psů mají povinnost uklidit po nich všechny výkaly na cestách, cvičných loukách, přistávacích a startovacích plochách.

Vztažný bod plochy: 50°23´44´´N, 013°45´16´´E,  Nadmořská výška nejvyššího bodu: 457 m

II. Startovací plochy

 • Na letovém terénu Ranská hora se nachází tři startovací plochy pokryté zpevňujícími rohožemi.
 • Rozmístění vzletových ploch je vyznačeno na plánu areálu.
 • Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz.

III. Přistávací plochy

 • Na letovém terénu Ranská hora jsou publikovány dvě přistávací plochy.
 • Rozmístění přistávacích ploch je vyznačeno na plánu areálu.
 • Jakékoliv dlouhodobé blokování přistávacích ploch je možné jen na základě zvláštního povolení. Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz.
 • Piloti jsou povinni přistávat na oficiálních přistávacích plochách. Na cvičných plochách mohou přistávat pouze v případě, kdy na nich není provoz.

IV. Cvičné plochy

 • V lokalitě se nachází dvě cvičné plochy pro výcvik začátečníků a nácvik startů
 • Rozmístění cvičných ploch je vyznačeno v plánu areálu.
 • Jakékoliv dlouhodobé blokování cvičných ploch je možné jen na základě zvláštního povolení.

V. Létání

Běžný provoz:

Létat v lokalitě Ranská hora je povoleno pouze pilotům PK a ZK, kteří mají platný pilotní průkaz, průkaz letové způsobilosti PK nebo ZK a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

Letový terén Raná má nejdelší leteckou historii v ČR. Nejpříhodnější podmínky pro létání jsou při SE (jihovýchodním) a NW (severozápadním) proudění. Startovací plochy jsou dostupné pouze pěší chůzí. Terén je nenáročný, vhodný i k základnímu výcviku pilotů PK a ZK, k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Část terénu je klasifikována jako Národní přírodní rezervace.

Výcvik:

Výcvik pilotů PK a ZK jsou oprávněni provádět pouze držitelé platné licence instruktora PL nebo ZL vydané LAA ČR, při dodržování výcvikové směrnice PL 3 nebo ZL 3 a  provozního řádu terénu.

VI. Provoz leteckých modelů

S veškerými leteckými modely je možno létat pouze za předpokladu, že nehrozí nebezpečí kolize s PK, nebo ZK. Letecké modely nesmí ohrozit nebo omezit PK a ZK.

VII. Důležité Kontakty

Integrovaný záchranný systém:  112

Hlavní inspektor provozu LAA ČR:  +420 777  813  050

Každou leteckou nehodu nebo incident je účastník nebo svědek povinen ohlásit hlavnímu inspektorovi provozu LAA ČR.

Plán Areálu: