Modeláři

Pravidla létání s modely v areálu Raná se řídí zákony ČR –  pro modely je závazný předpis L2 –  DOPLNĚK X – Pravidla létání pro bezpilotní systémy

Organizace pověřená státní správou v oblasti SLZ (LAA ČR) schválila provozní řád, v něm je znění předpisu zjednodušeno na následující ustanovení:

VI. Provoz leteckých modelů

S veškerými leteckými modely je možno létat pouze za předpokladu, že nehrozí nebezpečí kolize s PK, nebo ZK. Letecké modely nesmí ohrozit nebo omezit PK a ZK.

Znamená to tedy ctít modelářské pravidlo: dráha modelu z mého pohledu se vždy vyhýbá viděné siluetě jiného letícího letounu/předmětu. (je složité odhadnout v perspektivě v jakém poměru zvětšení/zmenšení ostatní předměty jsou). Navíc je zákonem zakázáno létat ve výšce vyšší než 300m nad zemí, na takovou vzdálenost je složité cokoliv odhadovat.