Činnost Paragliding klubu Raná v roce 2020

Druhá sezóna Paragliding klubu Raná je u konce. V článku najdete co se událo, soutěže a i něco málo co nás čeká.

Raná

Jarní brigáda

V sobotu 14.3.2020 jsme uspořádali brigádu, která připravila kopec na sezónu 2020 a tím pomyslně otevřela ranské nebe.

Cesta na SZ doznala výrazných zlepšení. Zmizelo hodně balvanů které odíraly ráfky a prorážely olejové vany. Roští vlivem nůžek a pilek výrazně ustoupilo z cesty.

Na SZ parkovišti došlo v Erichovo režii k obnově stožáru, který je nyní vyšší. Také byl rozřezán starý kovový plůtek a reklamní cedule, které už nepůsobily pěkně a vše bylo následně odvezeno do výkupu, kde jsme dostali 275 Kč do klubové kasy.

Na nižším JV startu došlo po vydatném úsilí k zakopání dalších odstávajících rohoží a dalšímu zlepšení stavu startovačky.

Dar od innogy

Velké díky patří Liborovi Kocourkovi, který se sám ozval ohledně programu jeho zaměstnavatele, který má finančně podpořit soukromé aktivity zaměstnanců, jejich dětí, případně kolektivu jehož je zaměstnanec součástí, a částečně tak vyvážit „škody“ které innogy způsobuje těžbou plynu.

Podali jsme žádost o dar, kde jsme vysvětlili potřebu obnovy rohoží pro potřeby bezmotorového létání a zdůraznili vztah vzácného motýla a rohoží. Také jsme nabídli zaměstnancům Innogy možnost zapojit se při brigádě.

Hodnotící komise byla projektem nadšená a mezi množstvím dalších projektů jsme ve finále jako jedni ze tří obdrželi druhou nejvyšší částku 20 000 Kč. Před námi byl už jen jeden dětský kroužek, který obdržel jako jediný ještě o deset tisíc víc.

Zprovoznění nové meteo sondy

Láďa Vavřín úspěšně dotáhl svojí IoT meteosondu do produkční fáze. Jak už bylo řečeno v předchozích článcích: Sonda vyniká jednoduchostí řešení a nízkou spotřebou energie. Na nabíjení stačí malý solární panel a i bez Sluníčka sonda vydrží pracovat na baterii celý měsíc. Sonda odesílá meteodata přes v ČR nově vybudovanou bezdrátovou IoT síť Sigfox, na IoT servery ve francii, a ty okamžitě předávají data do cílových databází – tedy na Láďův web pgsonda.cz a k nám na web na rana-paragliding.cz/sonda .

Neváhali jsme a ihned jsme na Ranou pořídili jeden z prvních vyrobených kusů + navíc sluneční radiační štít, který obsahuje teploměr a vlhkoměr. Jako jedni z prvních kupujících jsme od Ládi dostali zaváděcí a kamarádskou slevu 1 000 Kč. Celkové náklady tak byly 13 500 Kč z kapsy PGKR. Sonda bude dále běžet na tarifu „Vlastní sonda + servisní balíček“ za 2 500 Kč/rok. Pod stejným tarifem běží i sonda na Zlatníku, tj. dohromady 5000 Kč/rok a příspěvek od Svazu PG pod LAA ČR činí 3000 Kč/1.sondu + 1000 Kč/2.sondu = 4000 Kč. PGKR tedy vyjde provoz každé sondy na 500 Kč/rok. V rámci „servisního balíčku“ máme od Ládi zajištěno nonstop hlídání provozu sondy a v případě poruchy servis obratem.

Stará sonda včetně soustavy dalších několika zařízení potřebných k přenosu dat už nebude ze strany PGKR nadále udržována a nechá ze „dožít“ – poté dojde k demontáži.

Rohože na JV startech

V rámci jarní brigády jsme zakopali „oslí růžky“ stávajících rohoží do země, opravy nepřesáhly 10% plochy rohoží, které máme povolené od CHKO.

Také byl v blízkosti nižšího JV startu umístěn vzorek rohože Tenax GP flex 1400 kvůli testování výdrže, zarůstání a odolnosti proti UV záření. V polovině letních prázdnin už rohože částečně zarostly prvními rostlinkami.

Koncem léta jsme vyzkoušeli rohože svázat/sešít ob oko a přes rohy. Tato metoda se zatím jeví jako velmi účinná proti zachytávání padákových šňůr.

Povolení výměny rohoží od CHKO

V prosinci 2020 jsme od CHKO obdrželi povolení k výměně rohoží na obou JV startech!

 • Skutečná plocha rohoží na nižším JV startu se rozšíří o čtvrtinu, což by mělo umožnit start dvou křídel z rohoží vedle sebe!
 • Povolení výměny je od října do poloviny března (včetně)
 • Každý rok se může měnit pouze polovina každého startoviště (začneme vždy tou horní)
 • Povolení je udělené až do konce roku 2027
 • Máme se postarat, aby přesazená tráva ze stávajících rohoží neuschla (nápady vítané)

Termín brigády je první březnový víkend, záložní je druhý březnový víkend – bude upřesněno.

Test a volba nových rohoží

Předsednictvo PGKR rozhodlo, že stávající rohože nahradí nové rohože stejného typu Gumex Ringo Honeycomb Reach (černá), protože se během své 10ti leté služby osvědčily a vyhovují jak pilotům, tak motýlům. Po výměně musí piloti PG počítat s tím, že jim rohože mohou trochu očernit šňůry či padák, pokud se smýknou po gumě.

Testovací rohož Tenax GP flex 1400 (zelená) byla shledána jako bezpečnostní risk při smýkání pilota po startovišti, z důvodu poměrně ostrých hran na horní straně rohože. Také byly obavy z toho, že by se lehká rohož mohla na svahu v silném větru i přes ukotvení „plácat“, vyklepávat hlínu a bránit se tak zarostení travou.

Oblík

Legalizace létání

V roce 2020 PGKR neobdržel žádné rozhodnutí ze strany CHKO, ale dle neoficiálních informací by se nám ve schránce mohlo objevit někdy na jaře 2021.

Milá

Na žádost Základní Školy Létání proběhlo dne 17.6.2020 místní šetření PGKR na kopci v přírodní rezervaci (PR) Milá, ve složení Mirek Volný, Zbyněk Rehart a Pavel Janeček. Cílem bylo zjistit možnost obnovy startovišť a zřízení nové severovýchodní (SV) startovací plochy.

Zjištění k SV startu:

 • Stromy
  • Nelze pokácet původní a chráněné stromy v dráze letu po odpoutání na SV
  • Nutno vykácet cca polovinu startovací plochy vlevo za žebrem
 • Start je přesně v ose terénního žebra (viz foto a mapa)
  • Nutnost rozkládat padák přes toto žebro
  • Minimální vzestupná složka SV větru pro svahování
 • Převýšení homole (tedy start-přistání) je pouze 100 metrů = obtížné zachycení v termice
 • Nutno vykácet stezku od přistávací plochy k rozcestí na úpatí

Zjištění k obnově stávajících neoficiálních startovišť

 • ZJZ start použitelný po odstranění několika keřů:
  • nad cestou pro rozložení padáku
  • pod cestou jako rezerva po odpoutání
 • J start v pořádku, stačí udržovat

Další poznatky:

 • Parkoviště pro J až Z směry větru na okraji obce Milá (viz foto) stačí dohodnout s majitelem pozemku, který je záměru nakloněn
 • Cesta nahoru:
  • Vede stínem skrz les
  • Místy je dost zerodovaná

Závěr

Zřízení SV startoviště předsednictvo PGKR zamítlo, primárně z vytučněných důvodů (viz výše).

Startoviště pro JV až Z směry větru lépe vykryjí kopce Oblík a Raná, a to s větším převýšením a v případě Rané i se zázemím pro piloty (Skleník).

O právní vztah k Milé a možnost údržby startovišť bude PGKR usilovat jen pokud o to bude zájem z řad členů PGKR, což vzhledem k aktuálnímu (ne)vytížení kopce předsednictvo PGKR nepředpokládá.

Vzhledem k tomu, že PGKR nemá k PR Mílá žádný právní vztah, nebude na kopci oficiálně provádět ani žádné úpravy.

Zlatník

Požadavek na převzetí správy startoviště na Zlatníku

V průběhu sezóny jsme byli požádání Martinem Brůhou, prezidentem PG klubu Krupka, o převzetí Zlatníku do naší správy, protože Zlatník je pro Ústecké daleko.

Předsednictvo PGKR s návrhem souhlasí.

PGKR však začne s CHKO o Zlatníku oficiálně vyjednávat až po obdržení rozhodnutí k Oblíku. Pokud by totiž létání na Oblíku nebylo povoleno celoročně, můžeme tím argumentovat při rozšiřování výjimky na Zlatníku, aby bylo po celý rok legálně v provozu alespoň jedno místní JZ startoviště.

Soutěže

Na rok 2021 vyhlašujeme tyto soutěže:

Pavel, PGKR
15.1.2021